Den viktigaste kvalitetssäkringen för all vår forskning och produktion

Laboratorium för fysikalisk & kemisk analys

Den viktiga kvalitetssäkringen för all vår forskning och produktion.

Detta kontrollaboratorium validerar och garanterar kvaliteten på Roullier Gruppens produktion och produkter. Kontrollen går igenom hela tillverkningscykeln, från analys av råvaror till färdiga produkter på fysikaliska och kemiska egenskaper.

För att göra det är labben försedda med toppmodern utrustning.

 

Mikrobiologiskt laboratorium

Våra doktorer i mikrobiologi testar den antimikrobiella effektiviteten hos desinfektionsprodukter som används inom veterinär-, livsmedel-, medicinska och industriella områden. Det garanterar också hanteringen av de olika produkternas mikrobiologiska och sanitära status för att verifiera sterilitet eller för att upptäcka förekomsten av patogena eller muterade bakterier.

Det mikrobiologiska laboratoriet arbetar i nära samarbete med de två enheterna för växtnäring och djurfoder. Vår COFRAC-ackreditering och godkännande från forskningsdepartementet tillåter oss också att göra dessa kontroller åt andra företag och organisationer, privat eller offentligt.

  • COFRAC nr 1-1308 ackrediterad
  • AFNOR-medlem
  • Godkänd av forskningsdepartementet
Den viktigaste kvalitetssäkringen för all vår forskning och produktion
30 000
prover / år
200 000
analyser / år
COFRAC
N0 1-1308