Division Växtnäring skapar genom våra duktiga forskare konkreta, effektiva och miljövänliga lösningar från jord till skörd.

Skapa och designa gödselmedel och jordförbättrare för framtidens krav

Ett internationellt team av doktorer inom kemi, fysiologi, biokemi, molekylärbiologi och mikrobiologi samt agronomer arbetar tillsammans med 60 universitet och institut över hela världen på ett antal projekt som rör de specifika egenskaperna hos våra produkter och på unika substanser inom växtfysiologi. Vårt arbete har varit föremål för flera patent och vetenskapliga publikationer.

Våra klimatkammare i världsklass

Genom ett unikt forskningssamarbete utformat i samarbete med INRA (Frankrikes nationella institut för jordbruksforskning), gör denna anläggning det möjligt att mäta växternas tillväxt eller fysiologiska hälsa på ett helt nytt sätt. Hela processen är helautomatisk och dokumenteras kontinuerligt både med standardiserad bildteknik och ultramodern infaröd teknik, vilket ger unik dokumentation för utvärdering av data för ännu större tillförlitlighet i resultaten.

Fem växthus

Dessa ger kapaciteten för att utvärdera våra produkter i en mängd olika klimat. Styrning av ljusintensitet, solljuslängd, temperatur och hygrometri gör det möjligt att reproducera alla planetens naturliga klimatförhållanden.

Skapa och designa gödselmedel för morgondagens krav
Total kapacitet för utveckling
3 000
växter
5
växthus
Jordar som behandlas i våra laboratorier
25
ton jord