TIMAC AGRO är ett företag specialiserat på biostimulering och fodertillskott

I över 60 år har TIMAC AGRO, ett dotterbolag till Groupe Roullier, bedrivit ett innovativt koncept för att erbjuda växtodlings- och animalieproducenter tillskott som förbättrar etablering, tillväxt och lönsamhet på ett miljövänligt sätt.

1.6 bn
euro i omsättning
40
länder
6200
anställda
2 400
säljare

Vår unika affärsmodell

På TIMAC AGRO säljer vi inte bara produkter utan vi fokuserar på rådgivning och hur våra produkter kan hjälpa lantbrukare att maximera sin ekonomiska avkastning.

20 000
gårdsbesök varje dag

Våra lösningar

Våra växtodlingsprodukter baseras naturliga växtextrakt som stimulerar grödans etablering och inlagring

74
produktionsenheter

Vår industriella flexibilitet

För att möta kunders förväntningar på kvalitet och leverans har Roulliergruppen produktion av sina produkter i egna industrier runtom i hela världen.

5 000 m2
tillägnad R&D

Vår innovation

Vi delar alla samma vision: att jordbruket utvecklas framåt på ett hållbart sätt. Detta engagemang är det som driver oss att ständigt förnya för att ge dig de mest högpresterande lösningarna.

Vår globala närvaro

Kommersiell närvaro Industriell närvaro

Vår historia

2015

Ett starkt engagemang för innovation

Uppbyggnaden av det globala forskningscentret CMI på kajen i Saint-Malo (Bretagne, Frankrike).

2008

TIMAC AGRO

TIMAC AGRO bildas - Genom det nya varumärket TIMAC AGRO sammanbinds alla dotterbolag. TIMAC AGRO intensifierar sin ambition för en internationell utveckling och riktar in sig på att bli marknadsledare inom djurtillskott och biostimulering.

2005

Centrum för studier och tillämpad forskning (CERA)

CERA är baserat i Dinard, Frankrike, och är resultatet av koncernens önskan att samla kompetens inom industriell processforskning för att gynna sina affärsområden och förbättra synergin mellan olika delar i koncernen. Den enda i sitt slag i världen där produktionsanläggningen inkluderar ett analyslaboratorium och en pilotanläggning som är en småskalig kopia av den fullskaliga industrianläggning.

1997

Lanseringen i Brasilien

Roullierkoncernen etablerar verksamhet i Brasilien genom förvärv av en gödselmedelsfabrik i Rio Grande, som kommer att bli koncernens största granuleringsanläggning.

1990

Biostimulanter

Lanseringen av flytande biostimulering

1974

Den första granuleringsfabriken

Den första granuleringsfabriken i Saint-Malo byggs (Bretagne, Frankrike).

1963

Tekniska Säljare

Koncernen förvärvar GAFSA-fosfat, vars nyckelegenskaper gör det till världens bästa fosfat ur växtnäringsynpunkt. Samtidigt börjar satsningen på en nära kundkontakt i Frankrike genom rekrytering av TSAs (Tekniska Säljare), som arbetar med rådgivande försäljning till lantbruk.

1959

Roullier grundas

Roullierkoncernen grundas i hamnstaden Saint-Malo (Bretagne, Frankrike). Det blir vår första anläggning för utvinning av märgel, vars unika egenskaper ger ökad bördighet på de franska åkrarna.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Våra värderingar

Engagerade

Vi delar samma kraft: att hjälpa till att utveckla våra kunder framåt på ett hållbart sätt med respekt för miljön. Ett engagemang som driver oss att öka innovationsgraden för att finna de mest effektiva lösningarna.

Passionerade

Eftersom du drivs att ett stort intresse och alltid vill utvecklas finns vårt nätverk av experter inom växt- och djurnäring tillgängliga för att försöka hjälpa dig med dina problem.

Ambitiösa

Våra produkters förmåga att öka produktionspotentialen ska ta jordbruket till nästa nivå för att svara till framtidens förväntningar.

Entreprenöriella

För att möta dina högst ställda förväntningar har vi valt att lokalisera våra fabriker så nära din verksamhet som möjligt. Nyckeln: Optimerad logistik och ökad lönsamhet för ditt företag!