Division Djurnäring arbetar i nära samarbete med institut och universitet runt om i världen, bland andra INRA, INP och IFIP.

Kompetens på många olika djurslag

Våra forskare inom djurnutrition arbetar i våra laboratorier i Europa, Asien och Sydamerika, för att ta fram den nya generationens aktiva ingredienser avsedda för idisslare, enkelmagade djur och vattenlevande djur. Två konstgjorda vommar gör det möjligt att bedöma effekten av våra formuleringar bland annat med avseende på smältbarhet och utnyttjandegrad.

Tarmimmunitet hos monogastriska djur, värdet av stallgödsel och förbättring av ensilagekvalitet är också föremål för forskning och specifika studier.

2
artificiella vommar
30
års erfarenhet av forskning på idisslare
Samarbete med försöksgårdar