Nedan har vi samlat frågor vi ofta får från lantbrukare och aktörer inom branschen. Hittar du inte svaret på din fråga? Kontakta oss gärna!

Vad är biostimulering?

Biostimulering är produkter baserade på naturligt förekommande substanser som bearbetats och därmed ökar bland annat grödans process för tillväxt.

Biostimulanter ersätter inte gödning, den gör däremot grödan mer effektiv genom att stärka kvalitén, öka näringsintaget och motverka klimatisk stress.
Plantor stressas vid torka, höga temperaturer, vattenbrist eller kyla och stänger då ner sina tillväxtmekanismer och fotosyntesen.

Vad skiljer biostimulerande ämnen från traditionella växtinsatser?

Biostimulerande medel verkar genom andra mekanismer än gödselmedel, oavsett förekomst av näringsämnen i produkterna. Biostimulerande ämnen finns naturligt i växterna men tillförs i högre dos vid olika stadier beroende på verksam substans och önskad effekt.

Vilka substanser är biostimulerande?

Det är olika för olika produkter och syften men exempelvis används auxiner, cytokininer eller aminopurin för rotbiostimulans medan t.ex. glycinbetain används för att öka plantors stresstolerans och främja fotosyntesen.

Har det effekt mot svamp, insekter eller ogräs?

Biostimulanter skiljer sig från växtskyddsmedel eftersom det endast handlar om växtens egna kraft och har inga direkta åtgärder mot skadedjur eller sjukdomar men en planta som etablerat sig väl och har god livskraft blir mer motståndskraftig mot angrepp och konkurrenskraftigare mot ogräs. Växtbiostimulering ska därför ses som ett komplement till växtnäring och växtskydd.

Hur tillförs biostimulans?

TIMAC AGRO marknadsför biostimulanser både i granulerad form som sprids med konstgödselspridare och i flytande form som sprutas ut med lantbruksspruta.

Hur ska jag förvara produkterna?

Eftersom våra granulat är mycket lättlösliga är de också hygroskopiska (drar åt sig fukt). Lagra därför alla säckade varor förslutna och under tak fram till användning. Flytande produkter ska förvaras frostfritt.

Finns det vetenskapliga bevis för att det fungerar?

Grundforskningen kring biostimulans har gjorts på universitet runtom i världen sedan 1930-talet och därför vet man att vissa naturliga substanser fungerar för olika syften.
Produktutveckling och kommersialisering av vetenskapligt framtagna patent är en av Rouillerkoncernens grundstenar. De färdiga produkterna har testats i mängder av försök runtom i Europa och sedan 2017 även i Sverige.

Se sidan Oberoende försök för mer information.