På TIMAC AGRO säljer vi inte bara produkter utan vi fokuserar på rådgivning och hur våra produkter kan hjälpa lantbrukare att maximera sin ekonomiska avkastning.

Kundreferenser

“- Jag har sett effekterna på både en bättre rotutveckling och bättre bestockning under de 3 år jag använt produkterna”.

Leif Nilsson – Boställets Grönsaker

 

 

 

 

“- Jag har använt Sulfammo i flera år och sett hur bestånden blivit bättre, tack vare en bättre bestockning”.

Christer Herrström – Tjustorp

 

 

“- Jag har använt  Timac Agros produkter, Physiolith och Fertileader Vital i höstvete sedan starten och tycker min gröda ser bättre ut. Framförallt med Fertileader Vital så håller grödan igång hela matningen”.

Peter Engholm – Knivstorp

 

 

 

“- Jag har använt Sulfammo i kombination med flytgödsel på vall och höstvete i ett par år nu. I år provade jag Starter i majs och det var ingen tvekan om var nollrutan låg”.

Christer Alexis – Styvinge Gård

 

 

“-Jag har kombinerat Duofertil med fastgödsel från kyckling och ser en mycket snabbare och bättre etablering med fler och längre rötter samt en bättre bestockning. Årets skördar är de högsta jag haft någonsin på höstvete”.

Georg Månsson – Raftasten Borrby

 

 

“- Vi använde produkterna redan första året de kom på marknade och såg positiva effekter. Det känns dock tryggt att det nu också visar sig i svenska fälförsök att produkterna ger både ökad skörd och ökad lönsamhet” .

Jacob Olai – Ås Gård

 

 

“- Fler ax och bättre bestockning med Sulfammo”.

Jesper Larsson – Elsagården

 

 

 

 

 

“- Med Actiglene så får jag en mycket jämnare flytgödsel som gör att det inte sätter sig när jag ska pumpa gödseln och jag får en jämnare och snabbare effekt av den också.”

Gunnar Pettersson – Ramneredshagar

 

 

 

 

 

 

 

“-Märker klart strukturförbättringen i jorden då det inte längre samlas vatten på ytan efter att vi kört Physiolith.”

HVL Farm AB – Linghem

 

 

 

 

 

“Sulfammo Rågvete. Rena raketbränslet i kombination med nötflyt. Miljöaspekten är ett stort plus med kontollerad kväveavgivning.”

Magnus Jonsson – Högtomta Gård

 

 

 

 

 

 

 

 

“- Märker klar skillnad i gödselbrunnen och på vetet med Actiglene”.

Urban Svensson – Hjärterum Gård