Animaliesortiment

Produkter för friska och högproducerande djur

Vårt sortiment av mineral-, vitamin- och energitillskott, stallströ och ensileringsmedel är framtaget för djurbesättningar där fokus finns på hälsa och produktion med god lönsamhet