Fertileader Gold säkerställer inlagringen i raps, ärtor och sockerbetor

- Höjer skörden genom ökad fotosyntestisk effekt i grödan. - Tillför de essentiella mikronäringsämnena Bor och Molybden. - Skyddar grödan från klimatisk stress som t ex frost, torka och höga temperaturer.

Mer information

Förpackning

Dunk 10 l