Fertiactyl Starter säkerställer goda bestånd och högre avkastning

- Ger din gröda en optimal start. - Ökar rottillväxt och bestockning vilket höjer skörden. - Skyddar grödan från klimatisk stress som t ex frost, torka och höga temperaturer.

Mer information

Förpackning

Dunk 10 l