Vi delar alla samma vision – Att driva jordbruket framåt på ett hållbart sätt, samtidigt som miljön respekteras. Detta engagemang är det som driver oss att ständigt förnya och ge dig de mest effektiva lösningarna till din växtodlings- och djurproduktion.

Behovsanpassad näringstillförsel

Produkter med ett större mervärde

där vi har skräddarsydda lösningar för alla dina behov:

  • Roulliers produkter
    Vi använder all vår forskning för att berika våra produkter med substanser som tar gröd- och djurproduktion till nya avkastningsnivåer och anpassa dem till de specifika kraven som finns för ditt företag.
  • Dagens konventionella produkter
    Medans dessa är framtagna för att tillgodose dagens behov inom jordbruksproduktionen tillgodoser våra produkter den framtida produktivitetens krav och behov inom växt- och djurfoder.

Våra produkter ska tillfredsställa de specifika behoven hos framtidens gröda både ur ett produktivitets- och hållbarhetsperspektiv: Effektivare användning till en lägre förbrukning.

Lösningarna från Timac Agro har ett högt mervärde. Produktivitetsökningen leder till en ökad lönsamhet på gårdarna.

Anpassade rekommendationer

2.400 medarbetare är engagerade för att öka din produktivitet!

Våra rådgivare får regelbundet utbildning i växtodlings- och djurproduktion och tillgång till de nödvändiga rekommendationerna för dina grödor i fält, analyser på dina jordar samt uppföljning av grödorna under säsong. Vårt mål är att du ska få rekommendationer kring de bästa lösningarna. Din framgång är vår högsta prioritet!

Vårt arbetssätt:  

  • Mer än 20 000 gårdar besökts varje dag, över hela världen
  • En grödspecifik rekommendation på varje gård anpassad efter grödans behov
  • Uppföljning av resultatet på varje gård under växtodlingssäsongen.

Ett lågt pH hindrar optimal rotutveckling och sänker avkastningen.

Med Timac Agro har jag en specialist till min förfogande nära min gård. Han ger mig individuellt anpassade råd för min produktion. Ingen annan leverantör ger mig en sådan högkvalitativ service med innovation i forskningens framkant. Faktum är att han är en äkta partner, inte en leverantör.

Innovationer från naturen

Roulliers innovation

5 000 m2 med toppmodern forskningsteknik

Vi har 5 000 m2 med toppmodern utrustning i en klimatkammare dedikerad för utveckling. För att din gård ska kunna dra nytta av nyttiga och effektiva lösningar, letar våra forskare naturliga mekanismer och använder dessa för att öka grödans produktivitet på ett naturligt sätt.

Tillväxtmekanismer hos tång, lav och mossa undersöks av vårt forskarteam som arbetar nära internationellt välkända växtfysiologer. Deras passion är att hitta naturliga egenskaper som uppfyller de behov som framtidens åkermark och grödor behöver. Vi är de enda på marknaden som arbetar med detta hela vägen ut på gårdsnivå runtom i världen.

Resultatet av vår forskning valideras i oberoende agronomiska fältförsök i de olika länderna. Det är garantin för en högre lönsamhet hos dig.

"De aktiva substanser som tillhandahålls av Timac Agro finns naturligt i alla växter. På så sätt bidrar det till ett hållbart jordbruk.

Timac Agro är en unik aktör inom jordbruket, genom egna laboratorier och forskargrupper. Företagets innovation är internationellt accepterande och hyllade som banbrytande samtidigt som vi både klarar den industriella uppskalningen och kommunikationen ut till våra kunder, lantbrukarna."

Industriell flexibilitet

Ökad flexibilitet på våra fabriker

Hur mycket näring behöver grödan för att tillgodose behovet i framtidens moderna jordbruk? Vi på TIMAC AGRO tycker vi att behovet är individuellt mellan olika gårdar och dess förutsättningar, så sortimentet kan anpassas till varje enskilt behov! Våra 37 fabriker gör inte mindre än 200 olika produkter, jordförbättringsmedel, flytande biostimulering, mikrogranulat och granulat.

Effektiv produktion

För att producera ett så brett  sortiment som möjligt, måste våra industrier visa stor flexibilitet, vara felfritt organiserade och utrustade med den senaste kompetensen. För att kunna erbjuda kunderna växtnäring som är mer effektiva, enkla att använda och med ett tillverkningsförfarande som kräver mindre energi, har vi därför anpassat våra fabriker över hela världen med en exklusiv teknologi för granulering och priming.

Med Timac Agro kommer jag att få den optimalt anpassade lösningen, med den kvalitet som jag förväntar mig, i rätt tid och i en bra förpackning.
Timac Agros fabriker tillverkar utan att skada miljön, och deras närhet till oss kunder säkerställer transparens och låga logistikkostnader. "

Upptäck våra produkter