Fertiactyl Starter säkerställer goda bestånd och högre avkastning

    - Ger din gröda en optimal start. - Ökar rottillväxt och bestockning vilket höjer skörden. - Skyddar grödan från klimatisk stress som t ex frost, torka och höga temperaturer.

    Mer information

    Förpackning

    Dunk 10 l
    X