PinKstart - Den optimala starten för oljeväxter och höstsäd

- Stimulerar rottillväxt och bestockning innan vintern. - Ökad tillgänglighet av P och K till den unga plantan.

Mer information

Förpackning

Säck 25 kg